การเกิดมามีชีวิตของมนุษย์แต่ละคนเกิดมาได้อย่างไรไม่ต้องไปคิดเพราะคิดแล้วก็คิดไม่ออก ตามคติทางพุทธว่าเป็นกรรม เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม จะอย่างไรก็ตามเมื่ิอเกิดมาแล้วจะทำอย่างไรจะให้ชีวิตที่เกิดมามีความสุข และจะมีความสุขอย่างไร
จะเวียนจะว่ายจะตายจะเกิด อย่างไร ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นที่รู้ เรื่องนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งสำหรับปุถุชนสามัญชนอย่างเราซึ่งจะไปรู้เรื่องราวต่างๆ มากมายได้อย่างไร เมื่ิอไม่รู้ก็ไม่พูดจะดีกว่า และหาวันที่ต้องว่างไปปฏิบัติธรรมบ้างฟังพระธรรมเทศนาบ้าง หรืออ่านหนังสือธรรมมะบ้างเพื่อจะได้รู้หรือมีความเข้าใจให้กระจ่างเพราะที่ผ่านมาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรกะเขาเลย ที่มีชีวิตอยู่รอดจนถึงวันนี้ก็เพราะโชคช่วยมีคนคอยเกื้อหนุนอยู่ทุกครั้งที่มีภัย ไม่รู้สินะจะบังเอิญหรืิอโชคช่วยก็ไม่รู้
บทนี้ก็แค่เล่าความรู้สึกสู่กันฟังถ้าต้องการวิชาการขอบอกไว้ก่อน ไม่มีครับ ที่เขียนก็เขียนด้วยความรู้สึกส่วนตัวนึกอะไรได้ก็เขียน
ความสุขทุกคนเกิดมาต่างก็ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความปกติสุข จริงๆ แล้วคนเราเกิดมาไม่นานก็ตายจากกัน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่อยากจะทำอะไรก็ทำ ทำในสิ่งที่ดีๆ และทำแล้วมีความสุขก็ทำ ขอแต่อย่าทำให้ใครเดือดร้อนหรือเสียหาย ไม่ทำให้สังคมวุ่นวายอลวนก็ดีแล้ว โลกนี้จะเป็นโลกที่สวยงามกับชีวิตของเราและเพื่อนร่วมโลกทุกคน
ขอบคุณครับ
ความคิดเห็น
ChaiYo
สุขบ้างทุกข์บ้าง ธรรมชาติช่วยให้จิตสงบขึ้น
5 ก.ย. 2020 เวลา 15:29
Jan Kamolwan
รูปสวยมาก มาติดตามนะคะ
1 ก.ย. 2020 เวลา 07:06
สวนน้อย, สวนป่า และเกษตรกรรมธรรมชาติ
ขอบคุณครับติดตามเช่นกันครับ
1 ก.ย. 2020 เวลา 07:31