โพสต์

RMF และ ประกันบำนาญ เป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณอายุ และใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งคู่ ซึ่งในแต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขและลักษณะแตกต่างกันนะ ไปอ่านโพสนี้กัน...
RMF(Retirement Mutual Fund) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ซึ่งเงื่อนไขของ RMF ตั้งแต่ปีภาษี 63 มีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ในเรื่องเพดานการซื้อเพื่อลดหย่อนภาษี และเรื่องเงินขั้นต่ำ แบบนี้
- ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30%ของรายได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 500,000 บ. เมื่อรวมกับ SSF/ประกันบำนาญ/PVD/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กอช.
- ไม่มีกำหนดการซื้อขั้นต่ำ เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น แต่ข้อกำหนดที่ต้องลงทุนทุกขาดได้ไม่เกิน 1 ปีติตด่อกัน ส่วนนนี้เหมือนเดิม
ซึ่งเราจะเห็นกันว่า RMF นั้นมีตั้งแต่ที่ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงน้อยอย่างกองทุนรวมตลาดเงิน ไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีความผันผวนมากอย่างหุ้น หรือ ทองคำ น้ำมัน ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นผลตอบแทนและความผันผวนระหว่างทาง ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุน สามารถสลับสับเปลี่ยนกอง RMF ด้วยกันได้ และทุกกองของ RMF นั้นไม่มีปันผล
การขายคืน RMF แบบถูกเงื่อนไข จะขายคืนได้เมื่ออายุครบ 55 ปีปริบูรณ์ และลงทุนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี(นับเฉพาะปีที่ลงทุน) และสามารถขายคืนได้ทั้งหมดทุกก้อนที่เคยซื้อมา แต่ะถ้าเราจะถือไว้ และค่อยๆ ขายเพื่อค่อยๆ นำเงินออกมาใช้ตอนเกษียณ ก็สามารถทำได้ ซึ่งเงินที่ยังอยู่ในกองนั้นก็ได้ยังงอกเงยหรือมีผลตอบแทนตามแต่ละกอง ตรงนี้ก็จะขึ้นกับเราบริหารเงินของเรา
ส่วนประกันบำนาญนั้น เป็นการเก็บออมเพื่อการเกษียณอย่างหนึ่ง ซึ่งประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บ. และเมื่อรวมกับ SSF/RMF/PVD/กบข./กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน/ กอช. แล้วไม่เกิน 500,000 บ. ซึ่งการจ่ายเบี้ยนั้น เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งแบบ 1 ปี, 5 ปี, 10 ปี, 20 ปี ตามแต่ที่กรมธรรม์นั้นกำหนดไว้
ส่วนการได้รับผลตอบแทนนั้น จะไม่มีเงินคืนให้ระหว่างทาง แต่จะจ่ายเงินคืนให้เราเป็นจำนวนเท่าๆกันทุกปี ตั้งแต่เริ่มเกษียณ ไปจนถึงอายุ 85, 90, 95 หรือ 99 ปี ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะเห็นว่ามีความคล้ายกับ “เงินบำนาญ”
ผลตอบแทนถ้าคิดจากเงินที่เราจ่ายเบี้ยเข้าไปกับที่ต้องที่ทิ้งไว้ในนั้นนาน เมื่อคิดเป็นผลตอบแทนต่อปีอาจไม่สูง แต่ผลตอบแทนที่ได้แน่นอน ถ้าเราทำได้ครบตามที่เขากำหนดไว้ และข้อเด่นคือ ให้ผลตอบแทนไปจนถึงอายุมากๆ ซึ่งเดี๋ยวนี้มีไปจนถึง 95 หรือ 99 ปี ได้
RMF และ ประกันบำนาญ เป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียณอายุ และใช้ลดหย่อนภาษีได้ทั้งคู่ ซึ่งแต่ละแบบก็มีเงื่อนไข ผลตอบแทนที่ได้ต่างกัน ลองพิจารณาถึงเงื่อนไข และแผนการเงินของแต่ละคนนะ
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
#กองทุนรวม
#ลดหย่อนภาษี
#ประกันบำนาญ
#RMF
#SSF
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้