โพสต์

ถ้าใครเพิ่งเริ่มคิดภาษีด้วยตนเอง หรือเพิ่งเริ่มเสียภาษี อาจเข้าใจว่า "ค่าใช้จ่าย" และ "ค่าลดหย่อน" นั้นเป็นคำเดียวกัน ซึ่งจริงๆ มันต่างกัน ถึงแม้ทั้ง 2 ค่านี้ จะไว้ใช้หักออก หรือลบจากเงินได้ทั้งปีของเรา เพื่อให้ออกมาเป็นเงินได้สุทธิ ก็ตาม ใครสงสัยในประเด็นนี้ มาอ่านโพสนี้กันค่ะ...
#ค่าใช้จ่าย
#ค่าลดหย่อน
#ภาษี
#ลดหย่อนภาษี
#เงินได้
#ลักษณะรายได้
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้