โพสต์

ใครชอบหุ้นปันผล สิ่งหนึ่งที่มักสนใจ ก็คือ "อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน หรือ dividend yield(DIY)" เพื่อที่จะได้ดูว่า เราจะได้เงินปันผลเท่าไหร่ ถ้าเราซื้อหุ้นที่ราคานั้นๆ ซึ่งอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน หรือ dividend yield ที่แสดงในตารางสรุปงบการเงินที่อยู่ท้ายตารางในหุ้นที่เราสนใจ ในเว็บไซต์ของ set นั้นคิดมายังไง และมีความหมายอย่างไร มาอ่านโพสนี้กัน...
#อัตราเงินปันผลตอบแทน
#อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน
#DIY
#อัตราส่วนทางการเงิน
#งบการเงิน
#หมอยุ่งอยากมีเวลา
ความคิดเห็น

CK

คุณหมอไม่ลงบทความในblockditแล้วเหรอครับ รออ่านอยู่หลายวัน ไม่เห็นเลยครับ
14 ก.ย. เวลา 04:50

CK

ขอบคุณครับ
6 ก.ย. เวลา 06:50