โพสต์

EP 795 8 ข้อควรระวังในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผมเอาบทความที่ผมเขียนในหนังสือรวมบทความที่ชื่อว่า "ข้อมูลและการตัดสินใจในโลกที่ไม่เหมือนเดิม" มาเล่าให้ฟังใน Episode นี้ครับ โดยเอากรณีศึกษาของ COVID-19 มาเป็นตัวอย่าง เผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลาย ๆ ท่านนะครับ
ความคิดเห็น

เกตุแก้ว

ขอบคุณมากค่ะ
6 ก.ย. เวลา 23:47
1