โพสต์

EP 799 ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมาย กลยุทธ์ กับผลการดำเนินงาน
เป้าหมายกับกลยุทธ์สัมพันธ์กันอย่างไร และทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างไร Episode นี้ ผมนำเอาบทความวิชาการมา Review ให้ฟัง เผื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ครับ
ความคิดเห็น

aom wisunya

ขอบคุณมากค่ะ
14 ก.ย. เวลา 02:08

เกตุแก้ว

ขอบคุณมากค่ะ
11 ก.ย. เวลา 00:30
1