11 กันยายน 2563 หลวงพ่อปราโมทย์
ความหลง ความประมาท แก้ไข้อย่างไร
ชีวิตมีแต่ความไม่มั่นคง ความทุกข์จะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความตายมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจจะมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้ คิดพิจารณาแบบนี้ไปเรื่อยๆใจเราจะไม่ประมาท แล้วเราจะหลงไหลการภาวนาและการปฏิบัติ
พอแก่หรืออายุมากขึ้นจะภาวนายากขึ้น
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้