โพสต์

EP 800 (WE 29) ทักษะที่ต้องมีสำหรับงานในอนาคต
รายการผู้ประกอบการวันหยุดประจำสัปดาห์นี้ ผมเล่าเรื่อง Trend ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และทักษะที่เราควรจะต้องมี พร้อมทั้งมีตัวอย่างงานของผู้ประกอบการวันหยุด เช่นเคยครับ
ความคิดเห็น

เกตุแก้ว

ขอบคุณมากค่ะ
13 ก.ย. เวลา 13:30
1