นโยบายที่รัฐบาลน่าจะลองไปใช้
ข้อมูลพื้นฐาน
ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจ (GDP) = 17 ล้านล้านบาท มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศราว 40 ล้านคน นำเงินมาใช้จ่ายในไทย 1.9 ล้านล้านบาท รายได้จากการท่องเที่ยวนี้สำคัญมาก
เพราะเขามากินมาใช้ในประเทศไทย ทำให้การเงินของประเทศสะพัด ไม่ว่าการบริหารประเทศจะเป็นอย่างไร สภาพเศรษฐกิจของประเทศก็พอไปได้ เพราะมีเงินจากการท่องเที่ยวนี้มาหล่อเ...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้