เกษียณแบบ "Journey" หรือ "เจอหนี้"
ชีวิตของคนเราก็เหมือนกับการเดินทางไปสู่เป้าหมาย
เป้าหมายอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ “การวางแผนเกษียณ”
เราสามารถวางแผนเกษียณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการกำหนดเวลาในการเกษียณ จำนวนเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ
และการวางแผนเรื่องอาชีพที่สองหลังเกษียณ
การวางแผนเกษียณเริ่มก่อนได้เปรียบกว่าเสมอ
ดังนั้นคนวัยทำงานที่ยังไม่ได้เริ่มคิดเรื่องเกษียณ journey
หรือ เส้นทางสู่การเกษียณอย่างมั่งคั่งควรจะต้องเริ่มวางแผนกันแล้ว
“ขั้นตอนง่ายๆ ที่ควรคิดสำหรับ ‘เกษียณ journey’ หรือ ‘เส้นทางเกษียณ’มีดังนี้
1.กำหนดทิศทางและกำหนดเป้าหมายเกษียณที่ชัดเจน
ควรวางแผนการเงินเรื่องการเก็บออมเพื่อเกษียณอย่างสม่ำเสมอและควรมีการวางแผนปลดหนี้ให้หมดภายในช่วงเวลาทำงานก่อนเกษียณ โดยเน้นเรื่องการชำระหนี้ก้อนใหญ่ให้หมด และไม่สร้างหนี้เพิ่มเติมโดยไม่จำเป็น
 
 
2.ตรวจสอบแหล่งเงินสำหรับเกษียณ และวางแผนในการออมเงินเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเกษียณได้ตามเป้าหมาย
‘แหล่งเงินเพื่อเกษียณ’ มีอะไรบ้างและมีจำนวนเงินพอมั้ย เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันสังคม กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันบำนาญ เงินออมเพื่อเกษียณในรูปแบบอื่นๆ เช่น การออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และกองทุนต่างๆ
ลองคำนวณดูว่าตอนเกษียณจะมีเงินเพียงพอมั้ย ถ้าไม่พอก็ต้องวางแผนการออมเพิ่มเติม ยิ่งเริ่มได้เร็ว ก็จะเป็นประโยชน์มากๆ
 
 
3.ลงทุนแบบการจัดพอร์ตการลงทุนอย่างมีวินัยเพื่อเป้าหมายเกษียณ และอย่าลืมตรวจสอบพอร์ตเป็นประจำทุกปี
หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น พอร์ตการลงทุนก็จะไม่กระทบมากและแผนเกษียณก็จะไม่มีความผันผวนมากเช่นกัน
นอกจากนั้นแล้วควรมีการติดตามแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้พอร์ตการเกษียณเป็นไปตามฝัน เพื่อทำให้เป็นไปตามที่วางแผน
 
 
4.มีแผนสำรองสำหรับเกษียณ
มีอาชีพที่สองเตรียมการไว้เมื่อหมดจากงานประจำและวิถีชีวิตที่อาจจะเปลี่ยนไปหลังเกษียณ
เช่น ไปอยู่ต่างจังหวัด การช่วยงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น
อย่าลืมว่าเรื่องไม่แน่นอนในชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ
ทำให้เราต้องมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างหนึ่งที่ต้องมองไว้คือการมีอาชีพหลังเกษียณโดยดูจากความถนัด
หรือความชอบ และ วางแผนล่วงหน้า
มองหาลู่ทางสำหรับอาชีพที่สองไว้ก่อนเกษียณ
การเกษียณในความเป็นจริงแล้วอาจเป็นเพียงทางนิตินัยของการทำงานประจำ แต่ในทางพฤตินัยแล้วเราสามารถทำงานได้ตลอดชีวิตและไม่มีวันเกษียณ แถมยังทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงิน และ มีความสุขทุกๆ วัน นั่นเอง
สรุปจากข้างบนนะครับ
“เกษียณ journey” คือ การกำหนดเส้นทางการวางแผนเกษียณที่ชัดเจน มีวินัย และ รีวิวพอรต์ประจำอย่างต่อเนื่อง และมี ‘แผนสำรอง’ จะทำให้เรามีเส้นเดินทางสู่เกษียณอย่างมีความสุข ไม่ต้องกลายเป็น ‘เกษียณที่เจอหนี้’ และไม่มีความสุขในบั้นปลายชีวิตเลือกเส้นทางเกษียณด้วยตัวคุณเอง
#อย่าให้ใครมาบอกว่าเราทำไม่ได้นะครับและจำไว้ว่าชีวิตนี้กูลิขิตขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ
ติดตาม HEALTHY ENTREPRENEUR ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้
Blockdit:
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้