Blockdit Logo (Mobile)
เรื่องเล่าเม้าท์ไปเรื่อย ตอน ประเทศไทยอาจไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไป.....ภาค 2
ย้อนเรื่องราวจากเรื่องเล่าเม้าท์ไปเรื่อย ตอน ประเทศไทยอาจไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไป.....ภาค 1 ที่เคยเล่าไปเมื่อวันก่อน (https://www.blockdit.com/articles/5f5d9b5c1ec9f20cc35ced63) ยังมีสถานการณ์รอบๆประเทศไทยที่ทำให้สถานการณ์โควิดในประเทศไทยยังไม่ปลอดภัยและไม่น่าไว้วางใจเท่าไรนัก
ประเทศรอบข้างในภูมิภาคอาเซียนยังมีสถานการณ์ที่เลวร้ายและไม่สามารถรับมือกับปัญหาไ...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้