🛡 𝙉𝙆 𝙘𝙚𝙡𝙡 หรือ 𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙆𝙞𝙡𝙡𝙚𝙧 𝙘𝙚𝙡𝙡 คือ เซลล์นักฆ่ามีหน้าที่สำคัญในการค้นหาและทำลายเซลล์มะเร็งหรือเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสต่าง ๆ สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ดีกว่าเม็ดเลือดขาวทั่วไปถึงเกือบ 100 เท่า โดยในร่างกายของคนปกติจะพบ NK Cell ได้เพียง 15% ของเม็ดเลือดขาวชนิด Lymphocyte
นอกจากนี้จำนวนและประสิทธิภาพการทำงานยังลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเกิดมะเร็งได้สูงกว่า แต่นอกจากอายุแล้วยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ความสามารถของ NK cell อ่อนแอลง เช่น
.
★ พักผ่อนไม่เพียงพอ นอนหลับไม่ครบ 8 ชั่วโมงต่อวัน
★ ไม่ออกกำลังกาย
★ รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
★ เครียดสะสม
.
การตรวจจำนวนของ (NK Cell Count) และประสิทธิภาพการทำงาน (NK Cell Activity) จึงช่วยบ่งบอกสภาวะความพร้อมในการรับมือกับการเจ็บป่วย การติดเชื้อไวรัส และความสามารถในการต้านทานเซลล์มะเร็ง รวมทั้งช่วยให้แพทย์แนะนำวิธีการ ทางเลือกในการเพิ่มภูมิคุ้มกันหรือให้การรักษาที่เหมาะสมต่อไป
ตรวจค่า NK Cell ได้แล้ววันนี้ >> https://bit.ly/3iWExFX
สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต
📞 076 254 425 ต่อ 8415, 8409
ความคิดเห็น
yutsmile
แล้วเติมได้หรือเปล่าครับ NK นะครับ เช่นฉีดเข้าร่างกาย
16 พ.ย. 2020 เวลา 06:21
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy, Be Happy
NK CELL สามารถเสริมได้ด้วยการฉีด วัคซีน NK CELL VACCINE ครับ ทั้งนี้ผู้รับบริการควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์และรับการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพ NK CELL ก่อนรับการฉีดวัคซีน สอบถามข้อมูลหรือนัดหมายได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ชั้น 4 รพ.กรุงเทพภูเก็ต 📞 076 254 425 ต่อ 8415, 8409
17 พ.ย. 2020 เวลา 09:35