#โรคกระดูกพรุน เมื่อเป็นแล้วผลกระทบสำคัญที่เกิดขึ้นคือ #การเกิดกระดูกหัก โดยส่วนที่หักมากและพบได้บ่อยคือ กระดูกสะโพก กระดูกข้อมือ และกระดูกสันหลัง
เมื่อเกิดกระดูกหักผู้ป่วยบางรายอาจไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเต็ม 100% ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งของตัวผู้ป่วยเองและผู้ดูแล รวมทั้งอาจเกิดโรคแทรกซ้อนบางอย่าง เช่น แผลกดทับ โรคปอดบวม โรคแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดต่าง ๆ ตามมาได้
#ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนไม่ให้เกิดการหกล้มจนกระดูกหักซ้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญ
➡️ ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน ควรดูแลตัวเองในขณะเดินหรือเมื่อเกิดการหกล้มอย่างไร?
➡️ อาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนมีอะไรบ้าง?
ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.กรุงเทพภูเก็ต
📞 076 254 425
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้