สำหรับคุณที่มีเพื่อนแสนพิเศษ
ใครเป็นคนเขียน มันสุดยอด
ก.- ฮ. ฉบับผู้ใหญ่ ขอให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน.. .
ก..เก็บสิ่งดีดีไว้ในใจ
ข..เข้าใจกัน
ค..คอยชี้นำ ชี้แนะสิ่งที่ดี
ง..ง้อ เมื่อรู้ว่าผิด
จ..จริงใจไม่เสแสร้ง
ฉ..เฉย เมื่อใจร้อน
ช..ช่วยเหลือกัน
ซ..ซื่อสัตย์ต่อกัน
ญ..ญาติดีกัน
ด..ดูแลกัน
ต..ติดตามข่าวคราว
ถ..ไถ่ถามทุกข์สุข
ท..ทำให้เพื่อนสบายใจ
ธ..เธอคือเพื่อนเรา
น..นำ้ใจมีให้กันเสมอ
บ..แบ่งปันความรัก
ป..ปลอบใจเมื่อท้อ
ผ..เผื่อแผ่ความสุข
ฝ..ฝากผีฝากไข้ได้
พ..พูดจาดี
ฟ..ฟังกันเสมอ
ภ..ภูมิใจในตัวคุณ
ม..มองโลกให้กว้าง
ย..ยิ้มเสมอเมื่อเจอกัน
ร..รักคุณที่เป็นคุณ
ล..ละเอียดอ่อนกับความรู้สึก
ว..ไว้วางใจกัน
ศ..ศึกษานิสัยที่แท้จริง
ส..ส่งเสริมสนับสนุน
ห..ห่วงใยกัน
อ..เอาใจเขามาใส่ใจเรา
ฮ..เฮฮากับคุณได้ทุกเวลา
หากคุณมี " เพื่อน "ที่แสนดี จงเก็บรักษาเค้าไว้
ให้ตราบนานเท่านาน🙂
ขอบคุณ : บุญญฤทธิ์ มณีแก้ว
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้