วิธีการใช้หนี้ที่ดีที่สุดคือหยุดสร้างหนี้ก่อน
เราจะเป็นไม่เอาไหนอย่างที่เขาว่าหรือว่าเราจะสู้แล้วกลับมายิ่งใหญ่
ความคิดเห็น
ภูเขาหิมะมังกรหยก
เห็นด้วยค่า...
1 ต.ค. เวลา 15:44
2 ต.ค. เวลา 04:11
30 ก.ย. เวลา 15:31
1 ต.ค. เวลา 09:45
1
พงศ์เล่าเรื่อง
กลับมายิ่งใหญ่ครับ
30 ก.ย. เวลา 15:09
1 ต.ค. เวลา 09:45