ประชุมและสำรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียเรือนจำอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 29 กันยายน 2563
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้