หน้าที่ของครูครับ..เข้าใจตรงกันนะ..เพราะผมกะเรียนคณะศึกษาศาตร์ สาขาวิทยาการจัดการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์..มา...แต่ไม่เป็นครู...เป็นเจัานายตัวเองดีกั่ว...อิๆ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้