ที่นี่ปลวกแดง (2)
จากอีสเทิร์นซีบอร์ด สู่ EEC
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอำเภอปลวกแดง นั้น เป็นผลพวงจาก นโยบายอีสเทิร์ซีบอร์ด ที่ขับเคลื่อนมาตลอดระยะมากกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ผลกระทบของการพัฒนา ย่อมมีทั้งด้านบวกและด้านลบเสมอ
แผนที่อำเภอปลวกแดง
ความหนาแน่นของผู้คน ประชากรแฝงมีมากขึ้น ผู้คนเดินทางมาพักอาศัย ทำงานที่อำเภอปลวกแดง จำนวนมาก ถนนหนทางขยายเป็น หลายเลนการจราจรติดขัด รถติดเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอุบัติเหตุมีมากมาย
2หนุ่มบัณฑิตอาสาต้นแบบ
ในขณะเดียวกัน รายได้ของผู้คนมีมากขึ้นไปด้วย ร้านรวงขายสินค้า ธุรกิจ และบริการมีมากมาย บ้านจัดสรร บ้านพัก บ้านเช่า คอนโดมีเนี่ยม สนามฟุตบอล ฟุตซอล สถานบันเทิง สนามชนไก่ มีมากมาย ไม่ต่างจากเมืองใหญ่ หัวเมืองหรือมหานคร
จากอีสเทิร์นซีบอร์ด สู่ EEC หรือ เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่รัฐบาลมุ่งยกระดับการลงทุนร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ /เอกชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ฉลาดปราดเปรื่อง เน้นการพัฒนาหุ่นยนต์ การบินการขนส่งโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอัจฉริยะ ที่จะยกระดับรายได้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมอีก
กรอบการทำงานบัณฑิตอาสาต้นแบบ
วันนี้ ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ได้ต้อนรับน้องบัณฑิตอาสาต้นแบบ ที่จะมาศึกษาชุมชน ในพื้นที่ EEC พวกเขาจะมาทำงานร่วมกับเรา ให้ทีมพช .เป็นพี่เลี้ยง ในการศึกษาชุมชน ให้การศึกษาชุมชน และนำข้อมูล ปัญหาและความต้องการของชุมชน ไปสะท้อน ให้ EEC ได้รับทราบ ทั้งในด้านผลกระทบต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น จาการพัฒนาที่กำลังจะมาถึงนี้
ความคิดเห็น
nana
แวะมาอ่านบทความดีๆ ติดตามให้กำลังใจค่ะ
9 ต.ค. 2020 เวลา 19:49
พงศ์เล่าเรื่อง
เป็นกำลังใจครับ พัฒนาต่อไปนะ
8 ต.ค. 2020 เวลา 00:11
8 ต.ค. 2020 เวลา 00:37