วันเสาร์ที่ 3 ต.ค.63 เวลา 08.00 - 16.30 น. พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน หัวหน้าชุดประสานงานไตรโครงการ พร้อมคณะทำงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน นำร่อง ณ เรือนจำกลางลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี และ เรือนจำจังหวัดสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี
เรือนจำกลางลพบุรี
ปัญหา - น้ำที่เสียที่ไหลลงบ่อไม่ได้มีการบำบัด บ่อเกรอะและบ่อดักไขมันภายในเรือนจำมีขนาดเล็ก ไม่เพียงพอต่อการรองรับของเสีย การดักเศษสิ่งปฏิกูลก่อนออกนอกบริเวณเรือนจำยังไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะ - ให้เรือนจำเพิ่มขนาดถังดักไขมันและบ่อเกรอะ ให้เพิ่มที่ดักเศษสิ่งปฏิกูลก่อนปล่อยลง ท่อระบายน้ำเสียด้านนอกเรือนจำ ถมบ่อแรกที่รองรับน้ำเสียจากเรือนจำเปลี่ยนเป็นรางระบายน้ำส่งสู่บ่อเติมอากาศ และดำเนินการใช้เครื่องเติมอากาศแบบใต้น้ำ จัดตั้งคณะทำงานบำบัดน้ำเสียระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำตั้งแต่ต้นทาง งดการใช้สารเคมีทุกชนิด จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ และจัดอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์
เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ปัญหา - ดำเนินการบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบบถังแคปซูล ฝั่งลงใต้ดิน สามารถใช้งานได้ปกติแต่มีสภาพเก่า ไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการดูแลบำรุงรักษา
ข้อเสนอแนะ - บริเวณบ่อบำบัดควรดูแลความเรียบร้อยไม่ให้หญ้ารก ทำรั้วกั้น ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวไม่ให้เข้าไป ในบริเวณดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยและควรดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี ตรวจเช็คระบบอย่างสม่ำเสมอ จัดตั้งคณะทำงานบำบัดน้ำเสียระดับจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้จุลินทรีย์ในการบำบัดน้ำตั้งแต่ต้นทาง งดการใช้สารเคมีทุกชนิด จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะ และจัดอบรมจิตอาสาราชทัณฑ์
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้