ความยุติธรรมของผู้อ่อนแอ
กล่าวกันว่าความยุติธรรมคือสมดุลย์ของขั้วอำนาจที่ใช้ถ่วงดุลความเป็นเหตุเป็นผลให้เท่าเทียม โดยมีหลักการความถูกต้องเป็นบรรทัดฐานเพื่อใช้วัดน้ำหนักให้เที่ยงธรรม
แต่ในความยุติธรรมที่โลกนี้มีล้วนเอนเอียงไปทางผู้มีพละกำลัง สติปัญญา และเงินตรามากกว่าจะเข้าหากลุ่มคนผู้อ่อนแอ
ด้วยเหตุนั้นการเรียกร้องหาความยุติธรรมส่วนใหญ่จึงมาจากผู้ที่ไร้หนทางสู้ ผู้ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ผู้ที่ไม่ได้เป็นฝ่ายกุมชะตาชีวิตตัวเอง
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการเรียกร้องเพื่อทวงสิทธิ์ถามหาความถูกต้องที่ควรมีในการตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อหรือโทษทัณฑ์ที่มีความเหมาะสมต่อการกระทำอันเลวร้าย กลับมีเพียงไม่กี่รายที่ความยุติธรรมสามารถสนองให้ได้กับผู้อ่อนแอ
โดยเฉพาะในการต่อกรกับผู้มีอำนาจบาตรใหญ่ครอบครอง แทบเป็นไปไม่ได้ที่ความยุติธรรมจะใช้พิพากษาคนกลุ่มนี้
เช่นนี้ภายใต้ความเชื่อที่ถูกดำรงสั่งสอนมาจะมีประโยชน์อันใดในเมื่อความยุติธรรมของผู้อ่อนแอไม่เคยมีความหมายหรือตัวตนอยู่เลยในโลกที่ต้องการความเท่าเทียมให้กับทุกคน
ความคิดเห็น
Day
ไม่เคยมีความยุติธรรมแม้กระทั่งในกระบวนการยุติธรรม😭
24 พ.ย. 2020 เวลา 01:24
พู่กันแต้มเลือด
กระบวนการที่ไม่ยุติธรรม
24 พ.ย. 2020 เวลา 06:37
🍫ลูกสาวหล่า มีอิสระ💃
ต้องทวงคืนความยุติธรรมแล้วค่ะ✌😩
23 พ.ย. 2020 เวลา 09:04
🍫ลูกสาวหล่า มีอิสระ💃
เอามาแบ่งกันกิน
23 พ.ย. 2020 เวลา 09:06
คนไทยตัวเล็กเล็ก
เรื่องในอุดมคติมั๊ยคะ
22 พ.ย. 2020 เวลา 22:49
พู่กันแต้มเลือด
ตามนั้นแหละจ้ะ
23 พ.ย. 2020 เวลา 04:30