9 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
ความรักเป็นเรื่องที่สำคัญ
คำพูดที่ดี คือ คำพูดที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจ
ทุกคนมีคุณค่าในตนเองเสมอ เห็นคุณค่ากันและกัน
เวลาเหนื่อย อย่าคุยเยอะ
อารมณ์ไม่นิ่ง อย่าเพิ่งตัดสินใจ
มีความฝันเพื่อมีวันพรุ่งนี้ที่สดใส
เพราะโลกนี้วันแคบกว่าใจคุณ
ใช้ทุกอย่างเท่าที่จำเป็น
ความผิดหวังทำให้เรามีความหวังที่มากกว่า
เรียนรู้ไปด้วยกันนะ 💡💡💡
ขอบคุณเพลงจาก YouTube
ความคิดเห็น
เรไรร้อยเรื่องราว
ขอบคุณเพลงเพราะๆค่ะ ^-^
14 ต.ค. 2020 เวลา 09:19
ขอแค่บวก 1
ชอบค่ะ เพลงนี้ ❤️
14 ต.ค. 2020 เวลา 10:16