Blockdit Logo (Mobile)
• เปรียบเทียบภาพแผนที่ของโปแลนด์ ก่อนและหลังปี 1993 ซึ่งจะเห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านของโปแลนด์ มีการเปลี่ยนแปลงไป
ก่อนหน้าปี 1993 ดินแดนอาณาเขตของประเทศโปแลนด์นั้น ทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ติดกับประเทศเยอรมันตะวันออก ส่วนทางทิศใต้ติดกับประเทศเชคโกสโลวาเกีย และทางทิศตะวันออกติดกับดินแดนของสหภาพโซเวียต
ทว่าภายหลังจากปี 1993 ปรากฏว่า ประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับโปแลนด์นี้ ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันตะวันออก ที่ได้ถูกรวมเข้ากับเยอรมันตะวันตก จนกลายเป็นประเทศเยอรมันในปัจจุบัน
เชคโกสโลวาเกียก็ได้ล่มสลายลง และแตกแยกออกเป็น 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐเช็กกับสโลวาเกีย
ส่วนสหภาพโซเวียต ก็ได้ล่มสลายลงเช่นกัน โดยดินแดนที่อยู่ติดกับโปแลนด์ ก็ได้กลายมาเป็นดินแดนของเบราลุส, ลิทัวเนีย, ยูเครน รวมไปถึงรัสเซีย นั่นเอง
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้