ประกาศห้ามตัดขบวนเสด็จ
เดือน 8 ปีชวด จุลศักราช 1214
ศุภมัสดุ ศักราช 1214 ปีชวด จัตวาศก เชษฐมาสกาลปักษ์ เตรสีดฤดี .............
(ยาวมากค่ะ และอ่านยาก เป้ยขอสรุปให้ดีกว่าค่ะ 😅)
รัชกาลที่ 4 มีพระราชบัญญติประกาศ ว่าแต่นี้สืบไป
ถ้าท่านต้องเดินทางไปที่ไหนทั้งทางน้ำและทางบก ให้พนักงานที่มีหน้าที่ ดูแลระวังความเรียบร้อยให้ดี
🌼ถ้าท่านเสด็จไปทางน้ำ ห้ามให้เรือต่าง ๆ (เรือเจ้าในกรม ไม่มีกรม เรือข้าราชการ เรือราษฎร) พายมาตัดในกระบวนได้ ถ้าเห็นเรือพายมาก็ให้พนักงานห้ามปราม ถ้าห้ามไม่ฟังให้ยิงด้วยกระสุน ถ้ายังไม่ฟังให้หยุดเรือไว้
ถ้าท่านพักไกลจากเรือแล้วมีเรืออื่นมาใกล้เรือพระที่นั่ง ให้พนักงานถามว่าเรือนั้นจะไปไหน
-ถ้ายังไม่ใกล้เวลาที่ร.4 จะเดินทาง ให้พนักงานค้นหาอาวุธในเรือที่จะผ่าน ถ้าแน่ใจว่าไม่ใช่คนร้ายให้เรือนั้นผ่านไปก่อนได้
-ถ้าใกล้เวลาที่ร.4 จะลงเรือพระที่นั่ง
ให้พนักงานค้นหาอาวุธในเรือที่จะผ่าน แล้วให้จอดรอกระบวนเรือร.4 ไปก่อน แล้วจึงค่อยไป
1
🌼ถ้าร.4 เสด็จทางบก ให้พนักงานดูแลไม่ให้คนแปลกปลอมเข้าไปในกระบวนเสด็จหรือตัดหน้าได้
ถ้าท่านพักอยู่ให้พนักงานดูแลไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ได้
ถ้าใครขืนจะไปให้ได้ ให้ไต่ถามธุระและค้นอาวุธ
เมื่อรู้แน่ว่าไม่ใช่คนร้ายจึงให้เข้าไป
ถ้าพนักงานผู้ใดไม่ทำตามบัญญัตินี้ต้องถูกลงโทษ
...
อธิบาย
ศุภมัสดุ ความหมายคือขอความดีงามจงมี
ใช้เป็นคำขึ้นต้น หรือลงท้ายในประกาศที่เป็นทางการ หรือพิธีสำคัญ ๆ เช่น ประกาศพระบรมราชโองการ.
จุลศักราช +1181 = พ.ศ.
ในประกาศนี้จุลศักราช 1214+1181=2395
ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4
ชลมารค อ่านว่า ชน-ละ-มาก คือ ทางน้ำ
สถลมารค อ่านว่า สะ-ถน-ละ-มาก คือทางบก
ส่วนทางอากาศสมัยนั้นยังไม่มี 😅
...
ข้อมูลจากหนังสือประชุมประกาศรัชกาลที่ 4
บทความมีเจตนาให้ความรู้ ไม่ชี้นำในมุมใด
กรุณาคอมเมนต์ด้วยความสุภาพค่ะ
หนังสือซื้อมาดองนานแล้ว ได้โอกาสอ่านพอดี
เป้ย 15 Oct 20

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
รุ่งรัตน์ พึ่งวงษ์
ชอบค่ะเพราะสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็ได้รู้ชอบมากๆค่ะ
27 ต.ค. 2020 เวลา 17:16
มากมาย+
ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ และความรู้ดีดีในอดีตที่ลูกหลานรุ่นหลังไม่เคยรู้มาแชร์ให้อ่านนะคะ 🥰
16 ต.ค. 2020 เวลา 01:23
15 ต.ค. 2020 เวลา 21:56