หมั่นระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ
ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไป​ก็หมั่นเจริญสติ
ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ
#ทำให้มากเจริญให้มาก
#ย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก
.
เมื่อท่านทั้งหลายฝึกฝน
อบรมสติปัฏฐาน 4 อยู่เนืองๆ
อารมณ์หยาบต่างๆ​ก็จะหลุดออกไป
เข้าสู่สภาวธรรมที่ละเอียด
จิตใจก็จะมีความสงบตั้งมั่นขึ้นมา
เกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมา
.
#สภาวะของความรู้สึกตัวทั่วพร้อม
เป็นสภาวธรรมในระดับของสมาธิ
มันจะรู้สึกได้ทั้งตัว
แล้วก็รู้พร้อมทั้งกายและใจ
.
อาจจะสงสัยว่ารู้พร้อมได้อย่างไร?
ก็ให้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง
จนเกิดสภาวะจิตใจที่ตั้งมั่น
ก็จะพบว่ามันพร้อมได้จริงๆ
.
ถ้าละเอียด...
ความรู้สึกทุกรูขุมขน
ทุกการแตกดับของกายของใจ
มันรู้สึกได้พร้อมกันเลย
ในระดับสมาธิเป็นต้นไป
.
เมื่อสามารถอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้เนืองๆ
ก็จะพบว่าเวลาอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้ดี
ใจมันจะนิ่ง​ ตั้งมั่นขึ้นมาได้เองโดยธรรมชาติเลย
.
ความคิด ความปรุงแต่งต่างๆ
มันจะลดน้อยลงไปมาก
แต่ว่าจะเริ่มเห็นความปรุงแต่งที่มันลึกซึ้งลงไป
มันจะเป็นเหมือนเสียงพูดในใจ
เคยได้ยินไหม?
.
บางทีมันก็ปรุง​คิดไม่ดีบ้าง
บางทีมันก็ปรุงข้ออรรถข้อธรรมบ้าง
อันนั้นมันคือการทำงานของจิตตสังขาร
...ความปรุงแต่งของจิต...
.
ก็ให้รู้เท่าทันว่า...
#เสียงพูดในใจมันก็เป็นจิตตสังขาร
มันเป็นเพียงความปรุงแต่งของจิตขึ้นมา
.
บางทีเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดแบบนั้นหรอก
แต่ว่ารากเหง้าจริงๆมันมาจากวิบากกรรม
วิบากกรรมมันส่งให้สัญญาสังขารทำงาน
เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งก็คือเป็นวิบาก
ที่เราต้องเสวยนั่นเอง
.
เพราะฉะนั้นก็แค่ “รู้”เท่าทัน
“ละ” ความพอใจ ไม่พอใจ
.
เพราะว่าถ้าเรารู้ไม่เท่าทันปุ๊ป
เราก็จะไหลไปกับสิ่งนั้น​
ไปหลงว่าเราคิดไม่ดีแล้ว
หรือว่าหลงไปเพลินการคิด
ข้ออรรถข้อธรรมต่างๆ
.
แต่เมื่อรู้เท่าทันปุ๊บ มันก็จะละออกไป
ความปรุงแต่งของจิตใจ
.
โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร
พระวิปัสสนาจารย์
#ธรรมะ #เดินจิต #พระมหาวรพรตกิตติวโร #สติปัฏฐาน4 #ธรรมะผ่อนคลาย #สมาธิ #ข้อคิด #คำคม #ความสุข #ความทุกข์ #ปล่อยวาง #ชีวิต #เบิกบาน #สบายใจ #ทุกข์ใจ #คติธรรม #สติ #เจริญสติ #ภาวนา #ปฏิบัติธรรม #วิปัสสนา #พระธรรม #คำสอน #บุญกุศล #บาป #บารมี
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้