Blockdit Logo (Mobile)
ETF คืออะไร ทำไมบัฟเฟตต์ยังต้องลงทุน
.
เมื่อแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยส่งผลให้นักลงทุนเริ่มขยับออกไปลงทุนในตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ทั้งในรูปแบบของกองทุนเปิดและ Wealth Management อีกหนึ่งทางเลือกอย่าง ETF คืออะไร ตอบโจทย์นักลงทุนขนาดเล็กถึงกลางอย่างไร
.
เคน นครินทร์ คุยกับ ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ก่อตั้ง Jitta ในรายการ The Secret Sauce: Executive Espresso
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้