Blockdit Logo (Mobile)
• ภาพของ 5 ชาติพันธุ์ที่สำคัญของมนุษย์ จากหนังสือเรียนของสมาพันธรัฐอเมริกา ในปี 1864
โดยภาพประกอบของบทความนี้ มีที่มาจากหนังสือเรียนภูมิศาสตร์เบื้องต้น (Geography for beginners) ที่ถูกใช้ในการเรียนการสอน ในโรงเรียนของประเทศสมาพันธรัฐอเมริกา (Confederate States of America : CSA) ในช่วงปี 1864
ธงชาติของสมาพันธรัฐอเมริกา หรือฝ่ายใต้ เป็นประเทศที่แยกตัวจากสหรัฐอเมริกา (1861-1865)
สมาพันธรัฐอเมริกา ก็คือประเทศที่ได้ประกาศแยกตัวจากสหรัฐอเมริกา ในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกา โดยประกอบไปด้วยบรรดารัฐ ที่ไม่พอใจต่อนโยบายการเลิกทาสของประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln) จนนำไปสู่การแยกประเทศดังกล่าว
สำหรับ 5 เชื้อชาติหลักในภาพนี้ ประกอบไปด้วย ชนพื้นเมืองอเมริกา (ชาวอินเดียนแดง) , ชาวจีน, ชาวอเมริกันผิวขาว, ชาวอินเดีย และชาวแอฟริกันผิวสี
ซึ่งสำหรับผู้คนในสมาพันธรัฐอเมริกาแล้ว พวกเขาจะยกย่องให้เฉพาะชาวอเมริกันผิวขาว เพราะถือได้ว่าเป็นเชื้อชาติที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ แต่สำหรับคนที่เป็นเชื้อชาติอื่น ๆ พวกเขาจะมองว่ามีความแตกต่าง และต้อยต่ำกว่าชาวอเมริกาผิวขาวเป็นอย่างมาก
นี่จึงได้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาการเหยียดผิวและเชื้อชาติของชาวอเมริกันนั้น เป็นสิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้