Blockdit Logo (Mobile)
วันนี้ MRT สายสีน้ำเงิน ปิดให้บริการตั้งแต่ 12.30 น.
วันนี้ใครที่ต้องเดินทางทางใต้ดิน
ขอให้วางแผนกันใหม่นะคะ
เนื่องจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สายสีน้ำเงิน
ประกาศปิดให้บริการ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้