โครงการต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา
วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ การลงพื้นที่ประชุมหารือการใช้งานรถบดสับกิ่งไม้เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่บริษัท ชัยมนัส บอดี้ จำกัด ต. อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยสามารถบดกิ่งไม้และท่อนไม่ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ได้ออกมาเป็นเศษไม้หยาบที่สามารถนำไปผสมดินปลูกต้นไม้ได้ ทั้งนี้ในช่วงสัปดาห์หน้าจะนำไปใช้ทดลองบดสับผักตบชวาในพื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อให้มั่นใจว่สสามารถบดผักตบชวาได้เป็นผงละเอียดที่เหมาะสมในการนำไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาต่อไป
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้