🔺จิตอาสาเฉพาะกิจ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมจัดนิทรรศการจิตอาสา และให้บริการแก่บัณฑิต ญาติบัณฑิต และประชาชนที่เดินทางมา ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระหว่างวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2563
🔺ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีการบริการประชาชน ประกอบด้วย หน่วยแพทย์พระราชทาน เปิดให้บริการตรวจโรคทั่วไป อายุรกรรม ศัลยกรรม ตา หัวใจ ศัลยกรรมกระดูก ทันตกรรม โรคทางระบบประสาท และบริการตรวจพิเศษ ด้วยเครื่องมือ อัลตราซาวน์ จอประสาทตา เอคโค่ อัลตราซาวน์หัวใจ และกายภาพบำบัด จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้บริการดังกล่าว ที่บริเวณหน้าอาคาร 13 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
🔺โอกาสนี้ขอเชิญชวนบัณฑิต และญาติบัณฑิตทุกท่านชมนิทรรศการจิตอาสา สินค้าจากศูนย์ศิลปาชีพ สินค้า OTOP สินค้าธงฟ้า ฟาร์มตัวอย่าง และโรงครัวพระราชทานซึ่งเปิดให้บริการซึ่งเปิดให้บริการอาหารในช่วงเที่ยง และช่วงเย็น จัดที่บริเวณถนนด้านหลังอาคาร 8 (ใกล้สี่แยกศูนย์ รปภ.)
🔺นอกจากนี้ ทั่วบริเวณมหาวิทยาลัยยังจัดให้บริการโรงครัวพระราชทาน และอาหารพระราชทาน ทั้งหมด 6 จุด ได้แก่
จุดที่ 1 หน้าอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (อาคาร11)
จุดที่ 2 หน้าโถงเอนกประสงค์ (ข้างสระว่ายน้ำ)
จุดที่ 3 หลังอาคาร 10
จุดที่ 4 หน้าอาคาร 2
จุดที่ 5 หน้าอาคาร 20
จุดที่ 6 หลังคณะมนุษยศาสตร์ (อาคาร3)
โดยเริ่มให้บริการ 3 ช่วงเวลา คือ 12.00 น. 16.00 น. และ 19.00 น. ของทุกวัน
#จิตอาสา
#จิตอาสาพระราชทาน
#Royalthaivolunteers
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้