ขอบคุณค่าพี่ชัชบอกว่าอยากลงบทความที่พรีมม์แจกเสื้อไป
ว่ามีจุดประสงค์อะไร 1.อยากแจกเฉยๆ 2.ทำบุญวันเกิด
3.เสื้อทำบุญเยอะมากใส่ไม่หมด🤣🤣 4.อยากเล่นเกมส์
ความใส่ใจ Sympathy
หรือความเอาใจใส่ ... คนที่ใส่ใจหรือไม่เอาใจใส่
ซึ่งกันและกัน เราดูออก.. อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่
ยิ้มก็เห็นไรฟัน.....อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้