พระปิยมหาราช ราชสดุดี:
@ติกรรม ธิการพิศาลธิคุณ อดุลย์สิมา
พระภูวนา ธ สมธิขัตติย์ พิพัฒน์ดิสูรย์
ธ สืบนคร อาทรมนุษย์ วิสุทธิมูล
สุเรนทรกูล พิพากย์ ฤ หาก สิ พรรณาฯ
@นิร์ทาส สุ ธรรมิก์ ธ ทำจนกิตติคุณกระเดื่อง
ประเทศประเทือง เพราะทีฆทัศน์ ณ ทั่วทิศา
บดินทร์ ฉ ปราชญ์ ฉลาดพระกิจ นิร์มิตอุฬาร์
นิสรรพะอาร์ยธรรม นิร์โทษ ก็โปรดพระทัยฯ
@สกลบุรี จลีพิทักษ์ พิรักษ์ภิบาล
ลุ รัชกาล นิกรประชีติปรีติ์ติสัย
ธิคุณเสน่ห์ เสนอสนอง แม้ต้องคระไล
ธ คือปิยัยย์ ประพัทธ์สมาน ณ มานประชาฯ
@ธ ตั้ง ธ หนุนพิรุฬห์สภามหามกุฏฯ
มุเนทรบุตร นุสนธิ์นุศาสน์ พระศาสนา
ปิฎกพิทู ธ ปูประเดิม ธ เสริมประดา
มินานมิช้า สิล้อพระธรรม ก็ย่ำพระยมฯ
@ผิว์แม้พระกาย สลาย ณ ทิศ อนิจลักษณ์
ธิการก็จัก ทะนุทะนุก ธ สุขมิล้ม
มิจางมิวาย มิหายมิคลาด จะขาดภิรมย์
นิสรรพขยม ประชีประชา จะสาธุการฯ โสตถิ์ เทอญฯ
ข้าพระพุทธเจ้า นายปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์
(ประพันธ์ไว้เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๑)
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้