--ตัวเรามีประโยชน์แค่ไหน ?--
ขณะจิบกาแฟ ตอนเช้า ๆ เราอ่านบทความ
ทบทวนเรื่องราวต่าง ๆ ...
หลาย ๆ ครั้งที่เตือนตัวเองให้รู้จักสุข และทุกข์
ที่เกิดขึ้นในชีวิต......อ่านต่อ
ความคิดเห็น
ครูจำเป็น
ขอบคุณที่ช่วยแชร์นะคะ 🙏
24 ต.ค. เวลา 10:18
1