พูดถึงวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 มีเรื่องน่าสนใจอยู่บ้างคือ เดือนตุลาคมจะมีวันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ที่เราทราบดีคือรัชกาลที่ 9 (13 ตุลาคม)
และ รัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราชวันนี้ 23 ตุลาคม)
แต่ที่บางท่านอาจไม่ทราบคือ รัชกาลที่ 4
ท่านสวรรคตในเดือนนี้เช่นกันคือ 1 ตุลาคม
เรื่องราวมาจากเหตุการณ์ครั้งร.4 ไปดูสุริยุปราคาที่ต.หว้ากอ ในครั้งนั้นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ก็ไปด้วย
(ร.5 ในเวลาต่อมา)
พลับพลาที่ท่านอยู่ที่หว้ากอคราวนั้น ท่านโปรดให้ตั้งขึ้นตามแนวศูนย์กลางของสุริยุปราคา เพื่อจะได้เห็นสุริยุปราคาเต็มดวง (ที่จริงแม้จะห่างออกไปจากแนวนั้น ก็สามารถเห็นเต็มดวงเช่นกัน)
ทีนี้แนวศูนย์กลางของความมืดบังเอิญอยู่ในที่ลุ่มซึ่งมีไข้ป่าชุกชุม หากร.4 ท่านไม่เป็นนักดาราศาสตร์ที่เคร่งครัด ท่านคงยืดหยุ่นได้
ภายหลังจากการดูสุริยุปราคาเมื่อทั้งร.4 และเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กลับถึงกรุงเทพทรงมีอาการป่วยหนักทั้งสองพระองค์เนื่องจากติดไข้ป่า และเป็นเหตุให้ร.4 ท่านสวรรคตในเวลาต่อมาค่ะ
ที่ว่าน่าสนใจคือเหตุการณ์ที่ส่งผลให้ร. 4 สวรรคต เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ท่านก็อาการหนักมาก
แต่อาจเพราะความเยาว์วัย ร่างกายแข็งแรง
เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ท่านจึงรักษาชีวิตมาได้
จนขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี และครองราชย์ยาวนานถึง 42 ปี
สร้างคุณานุคุณแก่ประเทศไทยมากมาย
สมสมัญญาพระปิยมหาราช ซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งค่ะ
23 ตุลาคม 2563
110 ปีวันปิยมหาราช
น้อมสำนึกในพนะมหากรุณาธิคุณ

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
ส้ม
ขอบคุณบทความดี ๆค่ะ
24 ต.ค. 2020 เวลา 01:16
ศรัณย์ เรื่อศรีจันทร์
สวรรคต กับ สิ้นพระชน ใช้งานต่างกันยัไงครับ
23 ต.ค. 2020 เวลา 21:37
จะเล่าอะไรให้ฟัง🍁
แปลว่าตายเหมือนกัน แต่ใช้ต่างคนกันค่ะ
24 ต.ค. 2020 เวลา 01:17
Ohmkun-ShiNoHaRa
ขอบคุณครับ
23 ต.ค. 2020 เวลา 15:49