EP.28 การดูแลสุขภาพตาตามช่วงวัย "พญ.เขมวรรณ เวทยไวกูณฐ์" : โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
"ดวงตา" เปรียบเหมือนหน้าต่างของร่างกาย ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก การดูแลให้อยู่คู่กับเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรรู้และเข้าใจ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้