ที่นี่ปลวกแดง (6)
ติดตามครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล
วันนี้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง ร่วมกับบัณฑิตอาสาต้นแบบ EEC ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามโครงการต่อไป
>>>>>>สวัสดีครับช่วยแนะนำตัวหน่อยครับ<<<<<
กำนันหญิงแกร่งแห่งตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง
สวัสดีค่ะ ชื่อ กำนันจีรนุชภรณ์ นกอิ่ม กำนันตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง บ้านคลองน้ำแดง หมู่ที่ 1 ตำบลปลวกแดง คะ
>>>>>>อยากถามถึงแรงบันดาลใจที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล
สาเหตุสำคัญ เนื่องจากในระยะที่ผ่าน ในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และกำนัน มาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้คลุกคลี่ในการทำงานในพื้นที่มาตลอด เห็นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เห็นโอกาสในการพัฒนาในหลายด้าน และเห็นพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการทรงงานด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ จึงมีความสนใจอยากลงทำ
โดยเฉพาะการได้ไปศึกษาดูงาน ที่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี จึงเกิดความสนใจเป็นพิเศษ
การเลี้ยงปลา ในครัวเรือน
เมื่อกรมการพัฒนาชุมชน ประกาศรับสมัคร คนที่สนใจให้สมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ จึงได้ไปสมัครไปร่วมโครงการ ในพื้นที่จำนวน 3 ไร่ เพื่อที่จะเข้าสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิต ตามแนวทางโคกหนองนาโมเดล ตนเองมีความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพื้นที่ โดยยินยอมให้เกิดการใช้ประโยชน์เพื่อประโยชน์ ของชุมชนและของทางราชการต่อไป
>>>>>> ทุนเดิมและความพร้อมที่ครัวเรือนมีอยู่ ในปัจจุบันมีอะไรบ้างครับ<<<<
ปัจจุบัน มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 30 ไร่ ก็แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา พื้นที่เกษตรผสมผสาน มีการขุดสระเลี้ยงปลา มีทั้งปลานิล จำนวน 1,000 ตัว ปลาทับทิม 200 ตัว ปลากระดี่ ปลาดุกปลาช่อน ซึ่งปลาเหล่านี้ สามารถเป็นอาหารได้แล้ว เป็นความสุขที่ได้มาพื้นที่ตรงนี้ และอยากขยายผลให้มีเพิ่มขึ้น
กล้วย
>>>>> เป้าหมายในอนาคตในการพัฒนาพื้นที่ โคกหนองนาโมเดล เป็นอย่างไรครับ<<<<<<<<<
ความคาดหวังต่อการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนี้ ตนเองอยากพัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ที่ให้คนในชุมชนมาศึกษาดูงาน มีกิจกรรมที่มีความหลากหลาย เช่นการเพาะเห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดฟาง การปลูกผักชนิดต่าง ๆ หมุนเวียนให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน ในรูปแแบบผักกางมุ้ง ผักแบบอินทรีย์ และยังมีความสนใจที่จะพัฒนาให้เกิด ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในระดับตำบล ให้เกิดการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสร้างรายได้ให้ชุมชนต่อไป
นี่คือ บทสัมภาษณ์ ของครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล ของอำเภอปลวกแดง ที่จะร่วมขับเคลื่อนในปี 2564
ต้นไม้ชนิดนี้ ใช้แทนจาน รองอาหารได้นะครับ
ทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอปลวกแดง : รายงาน
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้