สาธุ อ่านแล้วเข้าใจง่ายค่ะ
หมั่นระลึกรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ
ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไป​ก็หมั่นเจริญสติ
ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาอยู่เสมอ
#ทำให้มากเจริญให้มาก...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
30 ธ.ค. 2020 เวลา 19:07