อย่าถามว่าบทความนี้ให้อะไรกับคุณ
จงถามว่าตัวคุณให้อะไรกับตัวคุณได้บ้าง
เอ๊ะ...
ความคิดเห็น
13 พ.ย. 2020 เวลา 13:44
DATA พาเพลิน
ครับ😁😁😁
13 พ.ย. 2020 เวลา 13:47