Suthichai Podcast ติดข่าว by กาแฟดำ นายกฯ จะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตรา
ความคิดเห็น
kreangkrai.khamdok
ผู้นำที่โง่เขลา ประเทศก็ล้าหลัง
20 พ.ย. เวลา 22:12
Manu
มันแสดงออกถึงภาวะการเป็นผู้นำของประเทศไทย ไรัสติปัญญาในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง
20 พ.ย. เวลา 03:34