พัฒนาการอำเภอพลัดถิ่น(1)
ลงพื้นที่ หัวใจสำคัญของงานพัฒนา
ผมยังยึดถือ การลงพื้นที่เป็นหลักใหญ่ใจความของการทำงานเสมอมา เพราะเชื่อว่าการลงไปพบปะผู้คน ผู้นำในชุมชน ทำให้มีข้อมูลมากขึ้นเข้าใจชุมชนมากขึ้น พิจารณาทางเลือก ข้อเสนอในการพัฒนาได้ดีขึ้น
มอบภาพฝีพระหัตถ์โคกหนองนาแห่งความหวัง
บทบาทของพัฒนาการอำเภอ ทำให้มีพื้นที่ทำงานมากขึ้น เดิมเรายึดหน่วยตำบลในการพัฒนา ณ วันนี้ ผมมีพื้นที่อำเภอทั้งอำเภอ ให้ได้ร่วมงานกับชุมชน เป็นโอกาสที่สำคัญในการทำงาน อีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้ ผมได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้าน ที่ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง ท่านสนใจการทำนา เพราะท่านเห็นความสำคัญ คนรุ่นท่าน ทำนาเป็น แต่คนรุ่นหลังลืมไปหมดแล้ว
เยี่ยมสวนหลังบ้านสักนิด
ท่านผู้ใหญ่บ้าน สนใจที่จะปรับปรุงพื้นที่ สวนยาง เป็นที่นา หวังว่า จะใช้สถานที่นี้เป็นพื้นที่ทำนา และเลี้ยงปลา โดยให้เด็กนักเรียนมาเรียนรู้การทำนา อินทรีย์ นาปลอดสารเคมีร่วมกับชุมชน หวังว่า แปลงนานี้ จะไปตอบโจทย์ เรื่องการเพิ่มคุณภาพอาหารกลางวันของโรงเรียนในอีกทางหนึ่งด้วย
ทุเรียนคู่ ที่ปลวกแดง
ฟังดังนั้นแล้ว ผมไม่รีรอ ที่จะเสนอตัวเข้าร่วมงานนี้ด้วย ผมขันอาสาที่จะช่วยสนับสนุนท่าน ในด้านการสนับสนุน เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิจากศรีสะเกษ ให้มาเติบโตที่นี่ปลวกแดง
โปรดติดตามตอนต่อไป ครับ
#วิถีบ้านริมห้วย
#สรรณ์ทัศนะ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้