EP 877 (WE 40) 100 Things Millionaires Do ตอนที่ 1
สัปดาห์นี้ผมนำเรื่องราวมาจากหนังสือที่ชื่อว่า 100 Things Millionaires Do มาเป็นตอนแรก ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อแนะนำข้อที่ 1 - 20 ที่คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมักจะทำ ซึ่งผมว่าน่าจะนำมาประยุกต์ให้เข้ากับการเป็นผู้ประกอบการวันหยุดได้ครับ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้