อากาศที่เราหายใจเข้าไปไม่ใช่อากาศที่บริสุทธิ์ เพราะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM2.5 และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมากมาย ซึ่งโดยปกติแล้วจมูกของเราจะมีขนจมูกที่ช่วยกรองฝุ่นละอองต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง ก่อนเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ สำหรับคนที่แข็งแรงก็จะอาจจะไม่มีผลกระทบ แต่คนที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะมีผลข้างเคียงอยู่บ้าง
เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็ต้องหาทางป้องกัน ให้เกิดโรคแทรกซ้อนกับเราให้น้อยที่สุด อย่างหนึ่งที่เราสามารถช่วยร่างกายได้ คือ "อาหาร" กินอย่างไร ให้สุขภาพแข็งแรง และต่อสู้กับโรคต่างๆ รวมถึงฝุ่นได้อย่างปลอดภัย
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้