"ทำงานโดยไม่หวังเงินบ้างก็ดี"
โดย นักเรียนเงิน (Money Learner)
Photo credit: www.sentangsedtee.com
หากคนคนหนึ่งทำงานประเภทเดิม แต่กรณีหนึ่งได้รับเงินตอบแทน อีกกรณีหนึ่งเป็นการทำจิตอาสา จะทำให้เกิดความรู้สึกและผลลัพธ์ที่ต่างกันมากน้อยแค่ไหน
สำหรับเราแล้ว เมื่อรู้ว่าจะได้รับเงิน จะเกิดความรู้สึกว่า ทำให้จบก็พอแล้ว เนื่องจากหากตั้งใจทำมากขึ้น ก็ได้เงินเท่าเดิมอยู่ดี
ทว่า ถ้าเป็นอาสาสมัครที่ไม่ได้เงิน เรากลับอยากทำมากกว่า เพราะไม่มีเงินมาจำกัด จึงสามารถลงแรงกายแรงใจได้อย่างเต็มที่
แม้การทำจิตอาสาจะไม่ได้เงิน แต่สิ่งที่ได้กลับมานั้น มีค่ามากกว่าเงินยิ่งนัก
ความรู้สึกอุ่นๆ ในหัวใจของตนเองจะส่งความสุขไปทั่วทั้งร่างกาย ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย
การแบ่งเวลามาทำงานโดยไม่หวังเงินบ้าง อาจช่วยเพิ่มพลังใจจนมีแรงมาทำงานที่ต้องหวังเงินก็เป็นได้
แล้วคุณละ เคยทำงานโดยไม่หวังเงินหรือเปล่า?
ถ้าชอบกดไลค์ ถ้าใช่กดติดตาม
พัฒนาการเงินไปด้วยกันนะคะ
โดย นักเรียนเงิน (Money Learner)
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้