• 🇨🇳 ภาพแผนที่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่แสดงถึงประเทศที่มีการกู้ยืมเงินหรือได้รับเงินช่วยเหลือจากจีน
1
โปรเจคต่าง ๆ ของจีน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากข้อมูลของ W&M Global Research Institute ได้มีการรายงานว่า นับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา ประเทศจีนได้มีการปล่อยเงินกู้ รวมไปถึงมอบเงินช่วยเหลือให้กับประเทศต่าง ๆ เป็นจำนวนเงินสูงถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (หรือราว 8 หมื่นล้านบาท)
โดยพบว่า จีนได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการเงินกับประเทศต่าง ๆ มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก และมีโปรเจคที่ทางการจีนร่วมลงทุนในประเทศเหล่านี้ มากกว่า 5 พันโครงการ
โดยภูมิภาคที่จีนเข้าไปมีอิทธิพล ส่วนใหญ่คือพื้นที่ในภูมิภาคเอเชียใต้ ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกา รวมไปถึงแอฟริกา
ซึ่งนโยบายในด้านการเงินของจีนในครั้งนี้ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลวิธี ในการแพร่ขยายอิทธิพลของจีนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก
และนับว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้จีนกลายเป็นชาติมหาอำนาจ ที่อาจจะอยู่เหนือกว่ามหาอำนาจเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
โปรเจคของจีนในภูมิภาคเอเชียใต้ (ศรีลังกามากที่สุด)
โปรเจคของจีนในละตินอเมริกา
โปรเจคของจีนในแอฟริกา ดินแดนแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางสำคัญของอิทธิพลของจีน
*** Reference
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้