วันนี้กระผมอ่านพระบรมราโชวาท และดูคลิปเก่าๆ กระผมเห็นความศรัทธาของชายผู้หนึ่งในคลิปนั้น
..
กระผมตั้งคำถามว่า ทำไมคนๆหนึ่งจึงศรัทธาอีกคนได้ขนาดนี้ หากจะถูกให้ล้างสมองให้ศรัทธา ก็อาจเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
..
..〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
เราเองตอนยังเด็กก็ถูกผู้ใหญ่ปลูกฝังมาให้รักในหลวง แต่สิ่งที่ต่อท้ายคือ..พระองค์ท่านทำอะไรบ้าง สิ่งที่ปู่ย่าตายาย เล่ามันกระทบใจ เพราะมาจากความอบอุ่นที่กลั่นออกมาจากใจ แววตา น้ำเสียง เราจึงอยากฟังแล้วฟังเล่า เพราะเราเชื่อในปู่ย่าตายายเชื่อมั่นความรักที่มีต่อในหลวง
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
สมัยต่อมามีทีวีขาวดำ เราได้ดูกันเป็นครอบครัวใหญ่ แถมมีข้างบ้านหลายบ้านมารวมกัน สองทุ่มคราใดเราจะนั่งจดจ่อข่าวพระราชสำนัก วิพากษ์วิจารณ์กัน โมทนาสาธุ ปลื้มปริ่มยินดี ในหลากหลายช่วงอายุ มีการสอนกันให้ดูท่านเป็นตัวอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความเพียร
..
..〰️〰️〰️〰️🌸
..
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป สถาบันครอบครัวถูกตัดทอนเหลือเพียงครอบครัวเล็ก การส่งต่อการสนทนาเหลือเพียง สิ่งที่ต้องใช้สนทนากันอย่างหุ่นยนต์ การขาดหายไปของความมีอยู่ของความรู้สึกใกล้ชิดเหือดหายไป เหลือเพียงมือถือและการสื่อสารที่ไร้ตัวตน
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
ศรัทธาที่ปราศจากรากเหง้า ..ทำให้เราเลือกเชื่อท่ามกลางข้อมูลอย่างที่ถาโถมมาทุกทิศทาง
..
ถ้าไม่มีหลักหรือรากเหง้าให้เรายึด
..
เราจะเป็นเราได้อย่างไร
..
คิดถึงตรงนี้ ก็นึกถึงพระบรมราโชวาทตอนหนึ่ง
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
"..ศรัทธาความเชื่อนั้น กล่าวได้ว่า มีสองอย่าง ได้แก่
~ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำ
~กับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตัวเอง
ศรัทธาอย่างไหนก็ตาม อาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อม ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้น
..
ถ้าสักแต่ว่าเชื่อ ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้น อาจเกิดโทษก็ได้
..
จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผลพิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อนว่า เรื่องใด สิ่งใด มาจากความคิดที่ดี หรือมาจากความคิดที่ชั่ว แล้วปลูกศรัทธาลงแต่ในส่วนที่เกิดจากความคิดที่ดี จึงจะได้ประโยชน์เต็มเปี่ยม..."
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานเพื่ออัญเชิญไปอ่านในโอกาสที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๗-๙ ธันวาคม ๒๕๑๗
..
ศรัทธาของชายคนนั้นมาจากรากเหง้าคือความรักกระมัง ความรักในความวิริยะความอุตสาหะ ของพระราชาผู้เดินยาตราไปทั่วแผ่นดิน
เมื่อย่ำที่ใดความเจริญงอกงามก็เกิดทั้งสถานที่และจิตใจของผู้สัมผัส ความศรัทธาเช่นนี้ไม่น่าผิดอะไร เพราะพิจารณาแล้วพระองค์ท่านดีเราจึงศรัทธา และปลูกความรู้สึกดีงามเหล่านี้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังต่อไป
..
..〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️🌸
..
กระผมรวบรวมคลิปมาจากหลายที่ ซึ่งไม่ทราบที่มา ขออนุญาตมา ณ.ที่นี้ และบทเพลงที่สมัยเด็กช่วงประถมที่ดูจะร้องประจำยามเช้าหน้าเสาธง และเริ่มห่างหายในมัธยม และหายไปในที่สุดขณะเรียนมหาวิทยาลัยไม่เคยได้ร้องฟังอีกเลย
นำมาจัดทำใหม่
..
อิ่มใจอีกครั้ง เหมือนเมื่อครั้งเยาว์วัย
..
รักษารากเหง้า รักษาศรัทธา
..
ภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา
..
〰️〰️〰️〰️🌸

ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
ความคิดเห็น
พี่ข้าว🌾
❤️❤️❤️๙
28 พ.ย. 2020 เวลา 04:13
28 พ.ย. 2020 เวลา 03:33
28 พ.ย. 2020 เวลา 02:23