• ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนตอนนี้
มีพรรคการเมืองไหนครองอำนาจอยู่บ้าง?
• กัมพูชา 🇰🇭
สมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของกัมพูชา
พรรคประชาชนกัมพูชา (Cambodia People's Party : CPP) เป็นพรรคการเมืองของสมเด็จฮุนเซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชา โดยพรรคนี้ครองอำนาจในกัมพูชา ยาวนานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 โดยในตอนนั้น พรรคยังใช้ชื่อว่า พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์ ก่อนที่ในปี พ.ศ. 2534 จะเปลี่ยนจากฝ่ายซ้าย กลายมาเป็นฝ่ายขวาอนุรักษนิยมแบบปัจจุบันแทน
• บรูไน 🇧🇳
สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ สุลต่านแห่งบรูไน
บรูไนเป็นชาติเดียวในภูมิภาคอาเซียน ที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ภายใต้การปกครองของ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ ถึงแม้ว่าจะมีพรรคการเมืองอยู่หลายพรรคภายในบรูไน แต่พรรคการเมืองเหล่านี้ ก็ไม่ได้มีบทบาทหรืออิทธิพลใด ๆ ต่อการเมืองของบรูไน
• อินโดนีเซีย 🇮🇩
โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซีย
พรรคประชาธิปไตยแห่งการต่อสู้อินโดนีเซีย (Indonesian Democratic Party of Struggle : หรือ PDI-P) เป็นพรรคการเมืองของ โจโค วิโดโด ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของอินโดนีเซีย โดยพรรคนี้ครองอำนาจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 พร้อม ๆ กับ การขึ้นสู่อำนาจของประธานาธิบดีของวิโดโด
• ลาว 🇱🇦
ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของลาว
ลาวอยู่ภายใต้อำนาจของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s Revolutionary Party : LPRP) หรือชื่อเดิมพรรคประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 พร้อม ๆ กับการสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• มาเลเซีย 🇲🇾
มูห์ยิดดิน ยัสซิน (เริ่มครองอำนาจ มีนาคม 2563) นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของมาเลเซีย
พรรคสามัคคีชนพื้นเมืองมาเลเซีย (Malaysian United Indigenous Party : หรือ PPBM) เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2559 โดยการร่วมมือกันของ มหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย กับมูห์ยิดดิน ยัสซิน นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
• เมียนมาร์ 🇲🇲
วิ่น มหยิ่น (ซ้าย)ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของเมียนมาร์ กับนางอองซานซูจี (ขวา) ที่ปรึกษาแห่งรัฐ
พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League for Democracy : NLD) เป็นพรรคการเมืองของนางอองซานซูจี ที่ครองอำนาจในเมียนมาร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
• ฟิลิปปินส์ 🇵🇭
โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีคนปัจจุบันของฟิลิปปินส์
พรรคประชาธิปไตยประชาชนฟิลิปปินส์ (PDP-Laban) เป็นพรรคการเมืองที่ครองอำนาจในฟิลิปปินส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 พร้อม ๆ กับการขึ้นสู่อำนาจของ โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีคนปัจจุบัน
• สิงคโปร์ 🇸🇬
ลีเซียนลุง นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของสิงคโปร์
พรรคกิจประชาชน (People's Action Party : PAP) เป็นพรรคการเมืองที่ครองอำนาจอยู่ในสิงคโปร์ ยาวนานตั้งแต่การก่อตั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2508
• ไทย 🇹🇭
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของไทย
พรรคพลังประชารัฐ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 โดยในการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 พรรคได้ยื่นเสนอชื่อของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ครองอำนาจนับตั้งแต่การรัฐประหารในปี พ.ศ. 2557 ให้เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีต่อไป
ผลการเลือกตั้งจบลงที่ พรรคพลังประชารัฐได้อันดับ 2 ในการเลือกตั้ง โดยเป็นรองจากพรรคเพื่อไทย แต่พรรคพลังประชารัฐ สามารถรวบรวมคะแนนเสียงจากพรรคที่ให้การสนับสนุน อาทิ พรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงคะแนนเสียงจากสมาชิกวุฒิสภา ทำให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของไทยอีกสมัย จนถึงปัจจุบัน
• เวียดนาม 🇻🇳
เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเวียดนาม
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) เป็นพรรคที่ครองอำนาจอยู่ในเวียดนาม ตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2488 ในช่วงที่เวียดนามยังเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (หรือเวียดนามเหนือ)
จนกระทั่ง เมื่อเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ รวมประเทศ และสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปี พ.ศ. 2519 พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้ครองอำนาจอยู่ในรัฐบาล จนถึงปัจจุบัน
#HistofunDeluxe
ความคิดเห็น
Wittaya L
ผมมีเพื่อนเป็นคนบรูไน รัฐสวัสดิการดีมาก ถนนดี ขนส่งสาธารณะดี เด็กเรียนฟรี ภาค sme ก็ได้รับการสนันสนุน ฯลฯ
29 พ.ย. 2020 เวลา 00:14