EP 878 ตอบคำถามวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563
Update Personal OKRs และตอบคำถามประจำสัปดาห์ สัปดาห์นี้มีคำถามเกี่ยวกับ OKRs Diary การสรุปหนังสือ ผู้ประกอบการวันหยุด และคำถามอื่น ๆ ที่น่าสนใจครับ
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้