ประเทศที่ดีที่สุด และแย่ที่สุดในยุคโควิด-19 จาก Bloomberg
.
ประเทศใดจัดการปัญหาโควิด-19 ได้ดีที่สุด และแย่ที่สุดในโลก Bloomberg ได้ทำการจัดอันดับผลงานของประเทศต่างๆ โดยการใช้มาตรวัดดังต่อไปนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิต การตรวจหาเชื้อไวรัส ข้อตกลงวัคซีน ระบบสาธารณสุขท้องถิ่น ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เสรีภาพในการเคลื่อนไหวของประชาชน
.
เคน นครินทร์ สรุปบทความ The Covid Resilience Ranking: The Best and Worst Places to Be in the Coronavirus Era โดย Bloomberg
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้