ทางรอดการท่องเที่ยวไทย กับ 8 เดือน ที่ไร้นักท่องเที่ยว
8 เดือนที่ไทย ไม่มีนักท่องเที่ยว แม้รัฐจะมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวมากมาย แต่ก็กระตุ้นได้ส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ยังมีผู้ประกอบการอีกไม่น้อยที่รายได้เป็น 0 นี่จึงเป็นเหตุผลให้ พวกเขาออกมาเรียกร้องให้ไทยเปิดประเทศ แบบไม่ต้องกักตัว
ข่าว : ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย
ความคิดเห็น
Anshaman
我自己动手,他们不必着急,只需倾听和跟随,知道他们擅长的知识是他们所不知道的。
30 พ.ย. 2020 เวลา 11:22
Anshaman
เดี๋ยวแม่จัดการเองปัญหาเรื่องเด็กๆ
30 พ.ย. 2020 เวลา 11:21