สยามานุสติกำลังใจของกองทัพกำลังใจของคนไทย
การที่ตัดสินพระราชหฤทัยของล้นเกล้ารัชกาลที่๖ ละทิ้งความเป็นกลาง และเข้าร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 
..
..〰️〰️〰️〰️🌸...อ่านต่อ
ความคิดเห็น
พี่ข้าว🌾
สวัสดีอ้าย
30 พ.ย. 2020 เวลา 00:20
30 พ.ย. 2020 เวลา 01:19