โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงงานวิทยาศาสตร์อวกาศระดับโลก
องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าสมัครเข้าร่วมโครงการ ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการทดลองปลูกโหระพา โดยใช้เมล็ดพันธุ์และคู่มือการทดลองที่ได้รับจากองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) เพื่อเปรียบเทียบผลการปลูกระหว่างบนพื้นโลกที่มีแรงโน้มถ่วงกับการปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำเป็นเวลา 30 วัน เพื่อเรียนรู้ว่าสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำนอกโลกจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่
เปิดรับใบสมัครถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/jaxa-thailand/ahis/
ความคิดเห็น
ยังไม่มีข้อความในโพสต์นี้